News

Appointment of working group Chairperson for Peat Moss in Horticultural Industry review

Date Released: Monday, October 12, 2020

Minister for Heritage and Electoral Reform, Malcolm Noonan T.D., is seeking expressions of interest for appointment as Chairperson of a working group being established to examine the issues identified during the Review on the use of Peat Moss in the Horticultural Industry.

The role of the Chairperson will be to chair meetings of a working group and to issue recommendations to the Minister arising from its deliberations.

Expressions of Interest for this appointment must be submitted by 5.30 pm on 23rd of November 2020 to peatinhorticulturereview@npws.gov.ie or to Peat in Horticulture Review, Peatland Issues and Land Designation Section, National Parks and Wildlife Service, Department of Housing, Local Government and Heritage 90 King Street North, Smithfield, Dublin 7 D07 N7CV.

An information booklet in relation to the appointment is available on this website, or on request to the above email or business address. Any enquiries in relation to the appointment must be submitted to either of these addresses.


Tá an tAire Oidhreachta agus Athchóiriú Toghchánach, Malcolm Noonan T.D., ag lorg léirithe spéise don cheapachán mar Chathaoirleach de ghrúpa oibre atá á bhunú chun na ceisteanna a sainaithníodh le linn na hAthbhreithnithe ar úsáid Smúdar Móna sa Tionscal Gairneoireachta a fhiosrú. Is é an ról a bheidh ag an gCathaoirleach cathaoirleacht a dhéanamh ar chruinnithe grúpa oibre agus chun moltaí a éiríonn ón bplé a dhéantar a sholáthar don Aire.

Ní mór Léirithe Spéise maidir leis an gceapachán seo a chur isteach faoi 5.30 i.n., ar an 23 Samhain 2020 chuig peatinhorticulturereview@npws.gov.ie nó chuig Athbhreithniú ar Mhóin sa Ghairneoireacht, Ceisteanna maidir le Talamh Portaigh agus Rannóg Ainmniú Talún, An tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra, An Roinn Tithíochta,Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta, 90 Sráid an Rí Thuaidh, Margadh na Feirme, Baile Átha Cliath 7 D07 N7CV.

leabhrán eolais i dtaobh an cheapacháin ar fáil ar an suíomh gréasáin seo nó trí iarratas a dhéanamh chuig an seoladh ríomhphoist nó seoladh gnó thuasluaite. Ní mór aon fhiosrúchán a bhaineann leis an gceapachán a dhéanamh chuig ceachtar den dá sheoladh sin.


Information Booklet

Download the information booklet: Appointment of a Chairperson to a working group to examine the issues identified during a Review of the use of Peat Moss in the Horticultural Industry

Background

In October 2019, the Minister for Culture, Heritage and the Gaeltacht published a Key Issues consultation paper in relation to a Review of the use of Peat in the Horticultural Industry. Submissions were open until the end of January 2020. The final report is now available to view and download online:

English: Report on the Review of the use of Peat Moss in the Horticultural Industry

Gaeilge: Tuarascáil maidir leis an Athbhreithniú ar an úsáid a bhaintear as Caonach Móna i dTionscal na Gairneoireachta

The submissions received are also available on this website.