Home > Events

Events

The Gathering 2013

Location: Ireland

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag tacú le Tóstal Éireann 2013. Téigh chuig
www.thegatheringireland.com agus Bí Páirteach ann!


Department of Arts, Heritage and the Gaeltacht, supporting the Gathering Ireland 2013. Go to
www.thegatheringireland.com and Be Part of it!